Bharat Super Kids and Bharat International Kids, Kharegaon, Thane, Maharashtra

Bhavika School, Jaivik Nagar Society, Near Vitthal Mandir, Kharegaon - 400605

+91 98201 98197,


Holi Celebration was held on 9th March 2020.